شرایط استفاده

استفاده از خدمات منوی دیجیتال ۳فارش، به معنای پذیرش و توافق با شرایط و مقررات زیر است.

- استفاده از منوی دیجیتال برای فعالیت و فروش محصولات مغایر با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و ممکن است منجر به حذف یا تعلیق منو و حساب کاربری شود.

- منوی دیجیتال ممکن است شامل لینک‌ها یا اطلاعاتی باشد که توسط مدیران منو به منابع خارجی ارجاع داده شود. که بالطبع مسئولیت محتوای این منابع خارجی متوجه مدیران مربوطه خواهد بود.

- در صورتی که منوی دیجیتال شامل اطلاعات یا محتوای تجاری دیگری باشد که متعلق به شرکت‌ها یا سازمان‌های دیگر است. استفاده از این اطلاعات یا محتواها باید با رعایت قوانین مربوطه و با اجازه صاحبان آنها صورت گیرد.